HÍREK

/ 2020. februári lapszám

Visszamenőleg is jár a személyi kedvezmény

Az idén évi 96 600 forint adókedvez­mény jár azoknak, akik rokkantsági já­radékban vagy fogyatékossági támo­gatásban részesülnek, és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak szá­mít, így többek között a laktóz- vagy gluténérzékenyeknek. Tavaly számos betegséggel bővült a kedvezményre jo­gosító betegségek listája. Az adóked­vezmény visszamenőleg is jár, így akik régebb óta szenvednek a jogszabály­ban felsorolt betegségek valamelyiké­ben, és nem kérték a kedvezményt, azt orvosi igazolás birtokában utólag is igé­nyelhetik. Értelemszerűen csak akkor, ha a betegség már az elmúlt évben vagy években is fennállt, és ez a tény szere­pel az orvos által kiállított igazoláson is. Az igazoláson feltüntetett kezdő nap­tól az adókedvezmény az ötéves elévü­lési időn belül visszamenőleg, az éves adóbevallás(ok) önellenőrzésével vissza­igényelhető, ezzel a lehetőséggel 2019. január 1-je óta már több mint 110 ezren éltek. Az érintettek 2013 és 2017 közötti szja-bevallásaikat önellenőrizték, és ré­szükre összességében 6,5 milliárd forin­tot utalt ki az adóhivatal.