HÍREK

/ 2019. decemberi lapszám

Emlékezés a száz éve született Ladó Lászlóra

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági jogi Intézete 2019. november 30-án, a 16. Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrende­zett konferenciája keretében emlékezett meg Ladó Lászlóról, a vezetéselmélet isko­lateremtő professzoráról születésének századik évfordulóján. A pályatársak, köztük Nagy Gábor, a Pénzügyminisztérium Számviteli Fő­osztályának volt vezetője, Mészáros Tamás, az egye­tem volt rektora és Dobák Miklós, a Vezetési és Szer­vezési Tanszék volt tanszékvezetője felidézték Laci bácsi tevékenységét, szellemiségét, a megalkuvás nél­küli, de a környezethez alkalmazkodni képes, korát messze megelőző tudóst, a jelen lévő három lánya (kö­zöttük Judit, a kamara volt szakmai alelnöke) pedig emberi alakját mutatta be a megemlékezőknek.

Köz­gazdászdiplomáját a József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetem Közgazdasági Karán 1948- ban szerezte, 1951-ben okleveles könyvvizsgáló, 1957- től a közgazdaság-tudományok kandidátusa lett, majd 1965-ben az ügyvitelgépesítési-szervezői szakképesítést is megszerezte, és 1969- ben lett a közlekedéstudományok akadémiai doktora. Egyszerű könyvelőként kezdte szakmai pályafutását 1945-ben a Bókay Árpád Műszaki és Villamossági Vállalat­nál, majd három-három évig tisztviselő volt Villamos és Közlekedési Vállalatok Rt.- nél, illetve szervező az Irodaszervező Gazdasági Irodánál, ezt követően hét évig a Pénzügyminisztérium Számviteli Osztályának főelőadója. Négy éven keresztül dol­gozott a Pénzügyminisztérium Szervezési Intézetében, és 1963-tól haláláig a Buda­pesti Műszaki Egyetem oktatója volt.

Legfontosabb, egyben elévülhetetlen művei: Iparvállalatok könyvvitele, Költség­vetés és költségmérés, Költség- és nyereségszámítás, A komplex iparvállalati terve­zés módszertana, Szervezéselmélet és módszertan, Környezetünk és a vállalati in­formatika, Az új számviteli törvény a gyakorlatban.