HÍREK

/ 2019. novemberi lapszám

Nemzeti Versenyképességi Tanács: a készpénzmentesítés 150 milliárdos fehéredést hozhat

Európában Magyarországon az egyik legmagasabb a lakossági készpénz­állomány nagysága: mintegy 6500 milliárd forintot tesz ki. A Nem­zeti Versenyképességi Tanács tagjai az elektronikus fizetésekre vonatko­zóan hat ajánlást fogalmaztak meg, így többek között megvizsgálják a nyugdíjak és a szociális transzferek bankszámlára utalásának lehetősé­gét. Javasolják, hogy az öt fő feletti cégeknél a munkabérek utalása kö­telezően elektronikusan történjen, a vállalkozások közötti utalásokat bi­zonyos összeghatár felett kötelezővé tennék, a vállalkozás és a magánsze­mélyek közötti készpénzfizetés kor­látját is bevezetnék, valamint sze­retnék elérni, hogy az online kas­szát használóknál a magánszemélyek számára biztosított legyen a bank­kártyás fizetés. A tanács tárgyalt a szociális számla bevezetéséről is. A Nemzeti Versenyképességi Tanács szerint a javasolt intézkedésekkel 150 milliárd forintot lehetne a feketegazdaságból kifehéríteni.