HÍREK

/ 2019. májusi lapszám
HÍREK

Új miniszteri biztos

A pénzügyminiszter miniszteri biztossá nevezte ki dr. Karakó Lászlót 2019. május 1-től 2020. április 30-ig, aki a munkaerőpiaci reform végrehajtásának előmozdí­tásáért, gyorsításáért, „a foglal­koztatási osztályok átalakításá­val” elnevezésű program még ha­tékonyabb megvalósításáért felel. Az új biztos feladatköre ellátásá­ért díjazásban és juttatásban nem részesül.