HÍREK

/ 2019. januári lapszám

Az online számlarendszer féléves mérlege

Az online számlarendszer indulása óta beküldött 28 millió számla renge­teg adatának elemzése után jól elkülö­nülnek egymástól a szabályokat be nem tartó és a jogkövető adózók. Az on­line számla még az Európai Unió leg­nehezebben felderíthető csalástípusával, a számlázási cégláncok adócsalásával szemben is hatékony. A rendszer ros­táján így például azonnal fennakadt az a cégláncolat, ahol az egyik tagnál az adatok 35 millió forint értékű kibocsá­tott számláról tanúskodtak, de a vállal­kozás még csak áfabevallást sem nyúj­tott be.

A rendszer gyorsaságának és azonna­liságának köszönhetően a költségvetés kára is megtérül: a várható megállapítás fedezetét a NAV ideiglenes biztosítási intézkedéssel és követelésfoglalással rendezte. Az online számlázás az adó­morált is javítja. Az adóhivatal jelzésére csaknem az érintettek fele önként pó­tolta hiányosságát. Volt olyan vállalko­zás, amely a NAV vizsgálatának hírére több mint 56 millió forint áfatartalmú számlát töltött fel pótlólag.