EU HÍREK

/ 2022. novemberi lapszám

Uniós egyablakos vámügyintézés

A nemzetközi kereskedelem megkönnyítése, a vámkezelési idő lerövidítése és a csalás kockázatának csökkentése érdekében az Európai Unió Tanácsa 2022. október 24- én egyablakos vámügyintézési környezet kialakításáról döntött. Az új szabályok meghatározzák a vám- és az illetékes partnerhatóságok közötti digitális együttműködés megfelelő feltételeit.

A teljes körű bevezetést követően a vállalkozásoknak nem kell majd különböző portálokon keresztül többféle hatóságnak dokumentumokat benyújtaniuk. Az egyablakos ügyintézési környezet segítségével a vámhatóságok és más hatóságok automatikusan ellenőrizhetik, hogy a szóban forgó áruk megfelelnek-e az uniós követelményeknek. Az új szabályok az egyszerűbb és automatizáltabb vámkezelés révén hozzájárulnak a kereskedők adminisztratív terheinek csökkentéséhez.

Az európai uniós egyablakos vám­ügyintézési környezet létrehozásá­ról szóló rendelet tervezete elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2022-INIT/hu/pdf ol­dalon. A végleges szöveg Európai Parla­ment általi elfogadását követően, várha­tóan még az idén kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.