EU HÍREK

/ 2024. márciusi lapszám

Elhalasztják az ágazati és a harmadik országbeli fenntarthatósági standardok bevezetését

A Tanács és az Európai Parlament 2024. február 7-én ideiglenes megállapodásra jutott az egyes ágazatokra és egyes harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó, európai fenntarthatósági beszámolási standardok (ESRS-ek) elfogadásához előírt határidőkről szóló irányelvről, módosítva a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvet.

Az Európai Bizottság 2023. július 31-én fogadta el a fenntarthatósági jelentések összeállításának részletszabályait tartalmazó, első átfogó standardokat és az egyes fenntarthatósági témákra vonatkozó standardokat. Az elfogadott ESRS-eket ágazatspecifikus standardok, valamint az Unióban 150 millió eurót meghaladó árbevételt elérő, olyan harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó standardok követik majd, amelyek legalább egy leányvállalattal vagy fiókteleppel rendelkeznek az EU-ban. Az új standardok tervezett elfogadási határideje 2024. június 30. volt, amelyet két évvel, 2026. június 30-ra halasztottak el, hogy több időt biztosítsanak az ágazatspecifikus fenntarthatósági standardok, valamint az egyes harmadik országbeli vállalkozásokra vonatkozó standardok kidolgozására. A harmadik országbeli vállalkozások esetében az alkalmazás kezdete továbbra is a 2028-as pénzügyi év lesz, a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvben foglaltaknak megfelelően.

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelv módosítását a tagállamoknak nem kell majd átültetniük, mivel a célzott módosítások az Európai Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazását érintik.

A vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos uniós előírásokról további információ érhető el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/corporate-sustainability/ holnapon keresztül