EU HÍREK

/ 2023. szeptemberi lapszám

Sikeres kötvénykibocsátás: háromszoros volt a kereslet a magyar állampapírok iránt

Kiemelkedő, háromszoros kereslet mel­lett összesen 1,75 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 éves futamidejű állam­kötvényt az Államadósság Kezelő Köz­pont (ÁKK). A sikeres kötvénykibocsá­tás azt mutatja, hogy a befektetők a há­borús válság ellenére is bíznak a magyar gazdaságban – közölte a Pénzügyminisz­térium. A tranzakció több szempontból is kedvező Magyarország számára: ja­vítja az államadósság hátralévő átlagos futamidejét, segíti a jövőre lejáró adós­ságok előtörlesztését, valamint hozzá­járul ahhoz, hogy az államadósság fi­nanszírozása több lábon álljon.

 

A kötvénykibocsátással a devizaadós­ság aránya továbbra is a teljes adóssá­gon belül kijelölt 30 százalékos refe­rencia-tartomány alatt marad. Az el­múlt évek adósságkezelésének köszön­hetően a családok arányát 3 százalék­ról 20 százalék fölé emeltük az adós­ságfinanszírozásban, valamint az ál­lamadósság kamatkiadásainak közel 80 százalékát hazai lakossági és in­tézményi befektetők felé fizeti az ál­lam. A hazai megtakarítások hozzájá­rulnak az infláció letöréséhez és biz­tos alapot teremtenek jövőbeli gazda­sági növekedésnek.