EU HÍREK

/ 2023. szeptemberi lapszám
EU HÍREK

Európai polgári kezdeményezés a nagyvagyonok adóztatásáról

Az Európai Bizottság 2023. jú­lius 11-én nyilvántartásba vette „A jelentős vagyonok megadóz­tatása az ökológiai és társadalmi átállás finanszírozása céljából” elnevezésű euró­pai polgári kezdeményezést.

A kezdeményezés szervezői arra kérték fel az Európai Bizottságot, hogy az ökoló­giai és társadalmi átállás érdekében hoz­zon létre egy, a jelentős vagyonokra kive­tett európai adót. A kezdeményezés célja, hogy Unió-szerte hozzájáruljon az éghaj­latváltozás és az egyenlőtlenség elleni küz­delemhez, valamint biztosítsa, hogy az eu­rópai polgárok méltányosan vegyék ki ré­szüket e célkitűzések megvalósításából.

A kezdeményezés érdemi vizsgálatára akkor kerül sor, ha a szervezőknek sike­rül egy év alatt legalább hét különböző tagállamból egymillió támogató nyilat­kozatot összegyűjteniük.

Az európai polgári kezdeményezésről további információ érhető el a következő honlapon: https://europa.eu/citizens-initi­ative/initiatives/details/2023/000006_hu