EU HÍREK

/ 2023. július-augusztusi lapszám

Tőkepiaci unió

Az Európai Unió Tanácsa 2023. június 14-én megállapodott a tőzsdei jegyzésről szóló jogsza­bályra vonatkozó tárgyalási megbízásá­ról. Az érintett jogszabálycsomag az uniós nyilvános tőkepiacokat teszi vonzóbbá az uniós vállalkozások számára, és megkön­nyíti a különböző méretű vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – tőkéhez jutását.

Az Európai Bizottság által 2022. december 7-én előterjesztett intézkedések célja, hogy új tőzsdei jegyzési jogszabály révén enyhítsék a különböző méretű vállalkozások, különösen a kkv-k adminisztratív terheit, amely által e vállalatok a piaci integritás és a befektető­védelem veszélyeztetése nélkül, könnyebben hozzájuthatnak a nyilvános tőkepiaci forrá­sokhoz. A tőzsdei jegyzésről szóló jogsza­bálycsomag a következőkből áll:

  • a tájékoztatóról szóló rendelet, a piaci visszaélésekről szóló rendelet és a pénz­ügyi eszközök piacairól szóló rendelet módosítása;
  • a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv módosítása és a tőzsdei jegy­zésről szóló irányelv hatályon kívül he­lyezése;
  • a szavazatelsőbbségi részvényekről szóló irányelv.

A javaslat célja, hogy egyszerűsítse mind a tőzsdei bevezetés alatt álló, mind pedig az uniós nyilvános tőkepiacokon már jegyzett vállalatokra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy megkönnyítse a vállalko­zások életét azzal, hogy csökkenti a rájuk nehezedő adminisztratív terheket és költ­ségeket, ugyanakkor megmarad az átlát­hatóság, a befektetővédelem és a piaci in­tegritás megfelelő szintje.

A befektetővédelmi csomaggal kapcsolatban további információ ér­hető el a https://finance.ec.europa.eu/ publications/retail-investment-package_en honlapon.