EU HÍREK

/ 2023. júniusi lapszám

Egységes európai hozzáférési pont

A Tanács és az Európai Parla­ment tárgyalóküldöttsége 2023. május 23-án ideiglenes megál­lapodásra jutott a tőkepiaci unióra vo­natkozó cselekvési terv részét képező egységes európai hozzáférési pont (ESAP) létrehozásáról. Az egységes hoz­záférési ponton keresztül elérhetőek lesz­nek az uniós vállalatokra és befektetési termékekre vonatkozó nyilvános pénz­ügyi és fenntarthatósági információk.

Az ESAP a vonatkozó európai irány­elvekkel és rendeletekkel összhangban már jelenleg is közzétett információk­hoz való ingyenes, felhasználóbarát, központosított és digitális hozzáférést biztosítja – az ideiglenes megállapodás értelmében 2027 nyarától.

A tőkepiaci unióval kapcsolatos javaslatokról (köztük az ESAP-ról) to­vábbi információ érhető el a https:// www.consilium.europa.eu/hu/policies/capital-markets-union/ honlapon.