EU HÍREK

/ 2023. júniusi lapszám
EU HÍREK

A kriptoeszközök uniós szabályozása

Az Európai Unió Tanácsa 2023. május 16-án fo­gadta el a kriptoeszközök piacairól (MiCA) szóló rendeletet, amellyel az ágazat első alkalommal ke­rült uniós szintű jogi keretbe.

A kriptoeszközök piacairól szóló szabályozás célja a befek­tetők védelme, a pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve a krip­toeszköz-ágazat vonzerejének növelése. Az új szabályok átfogó keretet hoznak létre a kibocsátók és a szolgáltatók számára. Az új rendelet a haszontokenek, az eszközalapú tokenek és az úgynevezett „stabil kriptopénzek” kibocsátóira vonatkozik, ki­terjed továbbá a szolgáltatókra, például a kereskedési helyszí­nekre és azokra a pénztárcákra, ahol kriptoeszközöket tartanak.

Az Európai Unió Tanácsa ugyanezen a napon a pénzátuta­lásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat is aktuali­zálta, kiterjesztve e szabályok hatályát a kriptoeszközök át­utalására is. Az új szabályok értelmében a kriptoeszköz-szol­gáltatók – a tranzakció tárgyát képező kriptoeszközök ös­szegétől függetlenül – kötelesek összegyűjteni és hozzáfér­hetővé tenni bizonyos adatokat az általuk lebonyolított krip­toeszköz-átutalások kezdeményezőjéről és kedvezményezett­jéről. Ez biztosítja a kriptoeszköz-átutalások visszakövethető­ségét, és ezáltal az esetleges gyanús ügyletek könnyebb azo­nosítását és letiltását.

A kriptoeszközök piacairól szóló rendelet, valamint a pénzá­tutalásokat és egyes kriptoeszköz-átruházásokat kísérő ada­tokról szóló rendelet elérhető a https://data.consilium.europa.eu honlapon keresztül.