EU HÍREK

/ 2023. januári lapszám
EU HÍREK

Uniós javaslat a piac átláthatóságának megerősítésére

Az uniós tagállamok képviselői 2022. december 20-án meg­állapodtak arról a megbízásról, amely alapján megkezdődhet­nek a tárgyalások az Európai Parlamenttel a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet (MiFIR) és a pénzügyi eszközök piacairól szóló második irányelv (MiFID II.) felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat célja el­sősorban a piaci adatok átláthatóságának és elérhetőségének javítása, a végrehajtási helyszínek közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése, valamint annak biztosítása, hogy az uniós piaci infrastruktúrák nemzet­közi szinten versenyképesek maradjanak.

A rendelettervezet célja egy olyan központosított adatbázis létrehozása, amely uniószerte egységesített hozzáférést biztosít a piaci adatokhoz. A javaslat nyomán megbízható, közel valós idejű összesített adatok állnak majd rendelkezésre. A tervezet korlátozást vezet be az ügyfélmegbízások unión belüli továbbításával kapcsolatos ellentételezésre. A rendeletterve­zet továbbá egyértelműen korlátozza a nem nyilvános kereskedés volu­menét, valamint módosítja a kötvényekkel, a strukturált termékekkel és a kibocsátási egységekkel kapcsolatos ügyletek nagyságrendjének és lik­viditási profiljának közzétételére vonatkozó halasztási időket.

A tőkepiaci unióról, valamint a MiFIR és a MiFID II. felülvizsgálatáról további információk érhetőek el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/capital-markets-union/ honlapon keresztül.