EU HÍREK

/ 2022. decemberi lapszám

Bevált az adóhivatalok közti nemzetközi információcsere

Az elmúlt időszakban több ellenőrzés, de még több támogató eljárás is indult a nemzetközi információcsere alapján. Egy konkrét ügy kapcsán az is kide­rült, hogy nincs az a típusú jö­vedelem, ami elkerülné az adó­hatóságok figyelmét.

Egy EU-s tagállam tájékoz­tatta a NAV-ot, hogy egy ma­gyar illetőségű adózó játékfej­lesztésért kapott bevételéből nem vontak forrásadót. A NAV az in­formáció alapján feltárta, hogy a magánszemély Magyarorszá­gon sem vallotta be a szellemi tulajdonból származó jövedel­met. A két ország közötti egyez­mények szerint a jogdíj Magyar­országon adóköteles, ha a bevé­telt szerző belföldi illetőségű. A NAV erről tájékoztatta a magán­személyt, aki a vizsgálat hatására 100 millió forint jogdíjjövedel­met és 15 millió forint személyi jövedelemadót vallott be, és az összeget be is fizette.