EU HÍREK

/ 2022. novemberi lapszám

Bővült az adózási szempontból nem együttműködő országok uniós jegyzéke

Az Európai Unió Tanácsa 2022. október 4-én úgy határozott, hogy felveszi Anguillát, a Bahama-szige­teket, valamint a Turks- és Caicos-szigeteket az adó­zási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékébe. Ezen ország, illetve területek felvéte­lével az uniós jegyzékben jelenleg már a következő 12 ország, il­letve terület szerepel: Amerikai Szamoa, Anguilla, Bahama-szi­getek, Fidzsi, Guam, Palau, Panama, Szamoa, Trinidad és To­bago, Turks- és Caicos-szigetek, Amerikai Virgin-szigetek és Vanuatu. A Tanács felkérte az uniós jegyzékbe felvett országo­kat, hogy az azonosított kérdések rendezése érdekében működje­nek együtt az EU magatartási kódexszel foglalkozó csoportjával.

Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékét 2017 decemberében hozták létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a jó adóügyi kormány­zás világszerte történő előmozdítására irányuló, folyamatban lévő erőfeszítésekhez. Az országokat és területeket a Tanács által meghatározott kritériumok alapján értékelik. E kritériumok az adóügyi átláthatósághoz, a méltányos adóztatáshoz, va­lamint az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás megaka­dályozását célzó nemzetközi normák végrehajtásához kapcso­lódnak. A jegyzékkel kapcsolatos munka dinamikus folyamat, a Tanács 2020 óta évente kétszer aktualizálja a jegyzéket. A következő felülvizsgálatra a tervek szerint 2023 februárjában kerül sor.

Az adózási szempontból nem együttműködő országok uniós jegyzékéről további információk érhetők el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-list-of-non-coope­rative-jurisdictions/ oldalon keresztül.