EU HÍREK

/ 2022. július-augusztusi lapszám

A Tanács elnöksége és az Eu­rópai Parlament 2022. június 30-án ideiglenes megállapo­dásra jutott a kriptoeszközök piacairól (MiCA) szóló javaslatról, amely az ér­tékbázis nélküli kriptoeszközökre, vagyis az úgynevezett „stabil kriptopén­zekre”, a kereskedési helyszínekre és a kriptoeszközöket kezelő pénztárcákra vonatkozik.

Az új uniós rendelet alapján a krip­toeszköz-szolgáltatóknak szigorú köve­telményeket kell majd betartaniuk a fo­gyasztók pénztárcájának védelme érde­kében, illetve felelősségre vonhatók lesz­nek abban az esetben, ha elveszítik a be­fektetők kriptoeszközeit. A rendelet vé­delmet nyújt a fogyasztók számára azál­tal, hogy a stabil kriptopénzek kibocsá­tóit arra kötelezi, hogy kellő likvid tar­talékot képezzenek. Ezenfelül az összes „stabil kriptopénz” az Európai Bank­hatóság (EBH) felügyelete alá tartozik majd, a kibocsátások egyik előfeltétele pedig a kibocsátó uniós jelenléte lesz.

A javaslat értelmében a kriptoesz­közpiac szereplőinek információkat kell majd nyújtaniuk az eszközök környezeti és éghajlati lábnyomára vonatkozóan, amellyel kapcsolatban az Európai Érték­papír-piaci Hatóság (ESMA) szabályo­zástechnikai standardtervezeteket fog kidolgozni.

A pénzmosás és a terrorizmusfinan­szírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok megerősítésére irányuló jogalkotási javaslatcsomag részeként szintén ideiglenes megállapodás szüle­tett arról a javaslatról, amelynek célja a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonat­kozó szabályok hatályának kiterjesztése bizonyos kriptoeszközök átutalására. Az új szabályok biztosítani fogják a krip­toeszköz-átutalások nyomonkövethető­ségét és lehetővé teszik, hogy az EU ke­zelni tudja az új technológiához kapcso­lódó pénzmosási és terrorizmusfinanszí­rozási kockázatokat.