EU HÍREK

/ 2022. július-augusztusi lapszám

Új uniós pénzmosás elleni hatóság

Az Európai Unió pénzmosás elleni hatóság (AMLA) fel­állításáról határozott, amely kifejezetten a pénzmosás és a terroriz­mus finanszírozása elleni küzdelem uniós keretrendszerének hatékonyabb működését fogja szolgálni.

Az új hatóság jelentős mértékben hozzájárul a pénzmosás és a terro­rizmus finanszírozása elleni küzde­lemhez, a pénzügyi és nem pénzügyi szektor felügyeleti gyakorlatainak har­monizálásához és koordinálásához, a magas kockázatú, határokon átnyúló pénzügyi szervezetek közvetlen fel­ügyeletéhez, valamint a pénzügyi in­formációs egységek koordinálásához. A hatóság bizonyos típusú hitelintéze­tek és pénzügyi intézmények – köztük a kriptoeszköz-szolgáltatók – közvet­len felügyeletét is ellátja, amennyiben azok kockázatosnak minősülnek.