EU HÍREK

/ 2022. májusi lapszám

Európai zöldkötvények

Az uniós állandó képviselők 2022. április 13-án jóváhagyták az európai zöldkötvények létrehozásáról szóló javaslattal kapcsolatban kialakított ta­nácsi álláspontot. A javasolt rendelet egységes követelményeket állapít meg az „európai zöldkötvény” vagy „EuGB” megnevezést használni kívánó, az unióban a befektetők számára elérhetővé tett, környezeti szempontból fenntartható kötvények kibocsátóival szemben, valamint nyilvántartásba vételi rendszert és felügyeleti kere­tet hoz létre az európai zöldkötvények külső felülvizsgálói számára.

A környezeti szempontból fenntartható kötvények a zöldtechnológiákhoz, az ener­gia- és erőforrás-hatékonysághoz, valamint a fenntartható közlekedési infrastruk­túrához és kutatási infrastruktúrához kapcsolódó beruházások finanszírozásának egyik fő eszközét jelentik.

Az európai zöldkötvényekről szóló rendelettervezettel kapcsolatban további in­formáció érhető el a https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-finance/ honlapon.