EU HÍREK

/ 2022. januári lapszám

Korszerűbb felügyeleti stratégia

Az Európai Bizottság 2021. december 15-én új stratégiát terjesztett elő a pénzügyi fel­ügyeleti adatszolgáltatás javítására és korszerűsítésére az EU-ban. A stratégia fő célkitűzése egy olyan rendszer létre­hozása, amely pontos, következetes és időszerű adatokat szolgáltat a felügye­leti hatóságoknak uniós és nemzeti szinten, ugyanakkor minimálisra csök­kenti a pénzügyi intézményekre háruló általános adatszolgáltatási terhet.

A stratégia fő alkotóelemei:

  • következetes és szabványosított ada­tok biztosítása;
  • a szolgáltatott adatok felügyeleti ha­tóságok közötti megosztásának és to­vábbi felhasználásának megkönnyí­tése;
  • az adatszolgáltatási követelmények kialakításának javítása;
  • közös irányítási rendszerek beveze­tése.

Az új stratégiával kapcsolatban to­vábbi információ érhető el a https://ec.europa.eu/info/publications/211215-supervisory-data-strategy_hu.