EU HÍREK

/ 2021. novemberi lapszám

Felülvizsgált uniós banki szabályok

Az Európai Bizottság 2021. október 27-én elfogadta az uniós banki sza­bályok (a tőkekövetelményekről szóló rendelet és a tőkekövetelmények­ről szóló irányelv) felülvizsgálatát. Az új szabályok biztosítani fogják, hogy az uniós bankok reziliensebbé váljanak a potenciális jövőbeli gazdasági sokkhatásokkal szemben, miközben továbbra is hozzájárulnak Európa Covid–19- világjárványból való kilábalásához és a klímasemlegességre való átálláshoz.

Az intézkedéscsomaggal lezárul a Bázel III megállapodás végrehajtása. A megállapodás az EU és a G20-partnerek között a Bázeli Bankfelügyeleti Bi­zottság keretében jött létre azzal a céllal, hogy a bankok reziliensebbé váljanak a potenciális gazdasági sokkhatásokkal szemben. A javaslatok a banki szabá­lyokra vonatkozó reformfolyamat utolsó lépését jelentik.

A tőkekövetelményekről szóló irányelv (2013/36/EU irányelv), illetve a tőke­követelményekről szóló rendelet (2013/575/EU rendelet) módosítására irányuló jogalkotási javaslat célkitűzései:

  • a Bázel III végrehajtása – a gazdasági sokkhatásokkal szembeni reziliencia erősítése, anélkül, hogy jelentősen megnövekednének a tőkekövetelmények;
  • a fenntarthatóság – a zöldátállás elősegítése érdekében a bankoknak a koc­kázatkezelés részeként azonosítaniuk kell, közzé kell tenniük és kezelniük kell a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat (ESG-kockázatokat);
  • szigorúbb felügyelet – az uniós bankok megbízható irányításának biztosítása és a pénzügyi stabilitás hatékonyabb védelme.

A jogalkotási csomagot az Európai Parlament és a Tanács fogja megvitatni.

Az uniós banki intézkedéscsomagról, a tőkekövetelményekről szóló rendelet és a tőkekövetelményekről szóló irányelv módosítására irányuló jogalkotási ja­vaslatról további információ érhető el angol nyelven a https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package honlapon keresztül.