EU HÍREK

/ 2021. szeptemberi lapszám
EU HÍREK

Új pénzmosás elleni javaslatcsomag

Az Európai Bizottság 2021. július 20-án új jogalkotási ja­vaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszí­rozás elleni küzdelmet célzó uniós sza­bályok megerősítésére.

A javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

  • a pénzmosás és a terrorizmusfinan­szírozás elleni küzdelemmel foglal­kozó új uniós hatóság létrehozásá­ról szóló rendelet;
  • a pénzmosás és a terrorizmusfinan­szírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkal­mazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
  • a pénzmosás és a terrorizmusfinan­szírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
  • a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgá­lata a kriptoeszköz-átutalások nyo­mon követése érdekében.

A jogalkotási csomagot az Euró­pai Parlament és a Tanács fogja meg­vitatni. Az Európai Bizottság a javas­lat gyors vizsgálatát és elfogadását, il­letve a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó hatóság működésének 2024- ben történő megkezdését reméli.