EU HÍREK

/ 2021. július-augusztusi lapszám

Új irányelv a nemteljesítő hitelek értékesítéséről

Az uniós tagállamok állandó képviselői 2021. június 28-án megerősítették a Tanács elnöksége és az Európai Parlament között létrejött ideiglenes megállapodást arról az új irányelv­ről, amely a hitelintézetek által kibocsátott nemteljesítő hitelek hitelgondozóira és hitelfelvásárlóira vonatkozó szabályok harmonizálásáról szól.

Az új szabályok célja támogatni a nemteljesítő hite­lek másodlagos piacának fejlődését az EU-ban, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a bankok megtisztít­hassák mérlegeiket a „rossz hitelektől” (amelyek ese­tében a hitelfelvevő több mint 90 napot késik a meg­állapodás szerinti törlesztőrészlet vagy kamat megfi­zetésével, vagy a hitel visszafizetése valószínűtlenné vált). Az irányelv uniószerte egységesíti a hitelgon­dozókra és hitelfelvásárlókra vonatkozó szabályokat, és megkönnyíti a nemteljesítő hitelek értékesítését – a nemzeti határokon átnyúlóan is. A székhely szerinti tagállam kijelölt hatósága fogja engedélyezni és fel­ügyelni a hitelgondozókat, szorosan együttműködve más tagállamok hatóságaival.

Az irányelv aláírását és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően a tagállamok a szöveget a hatálybalépés dátumától számított 24 hóna­pon belül átültetik nemzeti jogukba.