EU HÍREK

/ 2020. júniusi lapszám

Fokozott küzdelem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen

Az Európai Bizottság 2020. május 7-én többrétű cselekvési tervet tett közzé a pénzmosás és a ter­rorizmus finanszírozása elleni uniós küzdelem fo­kozása érdekében. A cselekvési tervben foglalt konkrét in­tézkedéseket a bizottság a következő 12 hónapban tervezi meghozni. Az új, átfogó megközelítés célja, hogy megszün­tesse az uniós szabályokban fennmaradó joghézagokat és gyenge láncszemeket.

A cselekvési terv hat pillérre épül, amelyek mindegyike a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni általános uniós küzdelem javítására, valamint az EU e területen be­töltött nemzetközi szerepének erősítésére, az uniós szabá­lyok összehangoltabbá és hatékonyabbá tételére irányul.

A hat pillér a következő:

1. az uniós szabályok hatékony alkalmazása,
2. egységes uniós szabálykönyv,
3. uniós szintű felügyelet,
4. koordinációs és támogatási mechanizmus a tagállamok pénzügyi információs egységei számára,
5. az uniós büntetőjogi rendelkezések érvényesítése és in­formációcsere,
6. az EU nemzetközi szerepe.

A cselekvési tervről a bizottság nyilvános konzultációt indított, amelyre július 29-ig adható visszajelzés.

A magas kockázatú harmadik országok azonosítása érde­kében a bizottság új módszertant tett közzé, illetve frissítette a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó szabályozás terén stratégiai hiányosságokat mu­tató, magas kockázatú harmadik országok jegyzékét.

A cselekvési terv szövege angol nyelven érhető el a https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf honlapon.