EU HÍREK

/ 2019. szeptemberi lapszám

Kevesebb héabevételtől estek el az uniós tagállamok

A héabevétel-kiesés (vagyis a hozzáadottérték-adó várt bevétele és a ténylegesen beszedett ös˝ˇszeg közötti különbség) az Európai Bizottság által 2019. szeptember 5-én közzétett új tanulmány szerint 2017- ben uniós szinten 137 milliárd eurót tett ki. A héabevétel-kiesés mértéke az uniós héaszabályok teljes körű reformjának és a tagállamok szorosabb együttműködésének szükségességére hívja fel a figyelmet a héacsalás visszaszorítása és a jogszerű üzleti és kereskedelmi tevékenységek megkönnyítése érdekében. 

A közzétett adatok alapján a héabevétel-kiesés összege az elmúlt években uniós szinten csökkent, 2017-ben 8 milliárd euróval, ami nagyságrendileg megegyezik a 2016. évben regisztrált 7,8 milliárd eurós csökkenéssel. A héabevétel-kiesés 2017-ben az összes uniós héabevétel 11,2 százalékát, míg 2016-ban a 12,2 százalékát tette ki. Ez a csökkenő tendencia már az ötödik egymást követő évben volt megfigyelhető. 

Az egyes tagállamok teljesítménye továbbra is jelentősen eltér egymástól. A héabevétel-kiesés mértéke 25 tagállamban – köztük Magyarországon is – csökkent, háromban nőtt. A héarés Romániában volt a legnagyobb, ahol 2017-ben a várt héabevétel 36 százaléka nem folyt be az államkas˝ˇszába. Romániát Görögország (34 százalék) és Litvánia (25 százalék) követte. A héarés Svédországban, Luxemburgban és Cipruson volt a legkisebb: ezek az országok a tervezett héabevételnek csupán 1 százalékától estek el. Abszolút értelemben Olaszországban mérték a legmagasabb héabevétel-kiesést (33,5 milliárd eurót). 

A 2017. évet vizsgáló tanulmány új elemmel is bővült: tartalmaz egy előrejelzést a közzététel évét megelőző évre (azaz 2018-ra) vonatkozóan. E szerint a héabevétel-kiesés csökkenő tendenciája 2018-ban folytatódott, valamint a héarés mértéke nem érte el a 130 milliárd eurót és a teljes héabefizetési kötelezettség 10 százalékát. A héabevétel-kiesésről szóló 2019. évi jelentés elérhető a https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf honlapon keresztül.