EU HÍREK

/ 2019. július-augusztusi lapszám

Aktualizálták az uniós társasági jogot

A digitális kor fejleményeinek tükrében az Európai Unió Tanácsa 2019. június 13-án az uniós társasági jog aktualizálásáról döntött. Az elfogadott irányelv célja a vállalkozások és a hatóságok közötti kapcsolattartás­ban az online eszközök használatának megkönnyítése és elő­mozdítása.

Az új szabályok biztosítják

  • a társaságok teljes mértékű online ügyintézését (például tő­keegyesítő társaságok bejegyzése, új fióktelepek létreho­zása, továbbá dokumentumok cégnyilvántartásba történő feltöltése esetén);
  • a tagállami előírásoknak a nemzetközi felhasználók több­sége által ismert nyelven történő, online elérhetőségét;
  • a digitális ügyintézés díjaira vonatkozó szabályok átlátható­ságát és megkülönböztetéstől való mentességét;
  • a társaságok elektronikus bejegyzéséért fizetendő díjak ma­ximalizálását az érintett tagállamnál felmerült költségek összegében;
  • az egyszeri adatszolgáltatás elvének érvényesítését;
  • a társaságok által benyújtott dokumentumok géppel olvas­ható és kereshető formátumban tárolását és megosztását;
  • a cégnyilvántartásban szereplő további információkhoz való díjmentes hozzáférést.

Az irányelv ugyanakkor megfelelő biztosítékokat ír elő az online eljárásokkal kapcsolatos csalások és visszaélések ellen (ideértve a társaságot létrehozó emberek személyazonosságá­nak és jogképességének ellenőrzését, a hatóság előtti szemé­lyes megjelenés előírásának lehetőségét, valamint a közjegy­zők, ügyvédek szerepét az online társasági jogi eljárásokban). Az irányelv kiegészíti a 2017/1132 irányelvben megállapított, hatályos uniós társasági jogi rendelkezéseket, azonban nem harmonizálja uniós szinten a cégalapításra vagy az üzleti tevé­kenységére vonatkozó lényegi követelményeket. Az irányelv a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és a hatály­balépés után két, illetve négy évvel lesz alkalmazandó.