EU HÍREK

/ 2019. július-augusztusi lapszám
EU HÍREK

Új uniós szabályok a vállalkozások fizetésképtelenségéről

Az Európai Unió Tanácsa 2019. június 6-án elfogadta a szerkezetátalakítási, fizetés­képtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó in­tézkedésekről szóló irányelvet. Ennek célja a tőke szabad áramlásának útjá­ban álló, a tagállamok eltérő szerkezet­átalakítási és fizetésképtelenségi kere­teiből eredő legjelentősebb akadályok csökkentése, valamint a második esély elvének érvényesítése az EU-ban. Az új szabályok hozzájárulnak a nem tel­jesítő hitelek állományának csökkenté­séhez, és megelőzik az ilyen kölcsönök jövőbeli felhalmozódását.

Az új szabályok legfőbb elemei:

  • korai előrejelzés és a megfelelő in­formációkhoz való hozzáférés;
  • megelőző szerkezetátalakítási kere­tek, amelyek segítségével elkerülhető a fizetésképtelenség, biztosítható a vállalkozás életképessége;
  • a megelőző szerkezetátalakítási tervre vonatkozó tárgyalások előse­gítése;
  • a szerkezetátalakítási tervek kötelező tartalma;
  • az egyedi végrehajtási intézkedése­ket felfüggesztő moratórium lehető­sége (kezdeti időtartama legfeljebb négy hónap);
  • a legfeljebb három éven belüli teljes adósság alóli mentesítés lehetősége.

A tagállamoknak – a Hivatalos Lap­ban való kihirdetéstől számítva – két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy végrehajtsák az új rendelkezéseket.