EU HÍREK

/ 2019. júniusi lapszám

Új rendszer a héacsalások ellen

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer (héarendszer) az európai egységes piac egyik fontos tényezőjeként a tagállamok számára egyre növekvő bevételi forrást jelent (2015-ben több mint 1000 milliárd eurót tett ki, ami az uniós GDP 7 százlékának felel meg). Az Európai Bizottság a modern, illetve a csalásokkal szemben ellenál­lóbb héarendszer létrehozása érdeké­ben 2019 májusában úgynevezett tranzakcióshálózat-elemző (TNA) esz­közt indított útjára. A TNA az adóha­tóságok számára biztosít gyors és könnyű hozzáférést a határokon át­nyúló műveletekre vonatkozó információkhoz, és lehetővé teszi, hogy a tag­államok azonnal intézkedjenek, ami­kor felmerül a potenciális héacsalás le­hetősége. A tagállamok és az Európai Bizottság által kidolgozott TNA a csa­lás elleni szakértők uniós hálózatának (Eurofisc) sokkal szorosabb együttmű­ködését is lehetővé teszi az informá­ciók közös elemzése terén. Az eszköz ösztönözi a nemzeti adóhatóságok tisztviselői közötti együttműködést és információcserét, a határokon átnyúló nyomozások koordinálását, lehetővé téve az Eurofisc tisztviselői számára az információknak a bűnügyi nyilván­tartásokkal, valamint az Europol és az OLAF által kezelt adatbázisokkal és információkkal való összevetését.