EU HÍREK

/ 2019. májusi lapszám

Változnak a tőkepiaci unió alkotóelemei

Az Európai Parlament 2019. április 14–18-i plenáris ülé­sén zárószavazást tartott a tőkepiaci unió alkotóelemeit megha­tározó jogszabályokról, és 13-ból 11 javaslatot elfogadott a tőkepiaci unió kiteljesítése érdekében. A tőkepiaci unióval kapcsolatos projekt célja az európai növekedés fellendítése, az innovációba való beruházás és az EU globális versenyképességének elő­mozdítása. Az elfogadott javaslatok a tőkepiaci unió innovatív finanszí­rozásra vonatkozó célkitűzéseinek kiterjesztéséhez, valamint a helyi szinttől az európai szintig több be­ruházási lehetőség megteremtéséhez járulnak majd hozzá. A javaslatok az alábbi konkrét tevékenységi köröket érintik:

  • a kollektív befektetési alapok sza­bályozása,
  • az európai felügyeleti hatóságok mű­ködésének felülvizsgálata,
  • a befektetési vállalkozások szabá­lyainak átdolgozása,
  • a fedezett kötvények uniós szabá­lyozása,
  • a kis- és középvállalkozások növe­kedési piacai,
  • a fenntartható beruházásokra vo­natkozó közzétételi követelmények,
  • az európai piaci infrastruktúra-ren­delet módosítása.