EU HÍREK

/ 2019. áprilisi lapszám

Frissült az adóparadicsomok uniós feketelistája

Az EU Tanácsa 2019. március 12-i ülésén elfogadta az adó­zási szempontból nem együtt­működő országok és területek felülvizs­gált európai uniós jegyzékét. A jegyzék a külső adóügyi stratégia részét képezi. Célja, hogy hozzájáruljon az adókike­rülés megelőzésére irányuló, folyamat­ban lévő erőfeszítésekhez, és hogy vi­lágszerte előmozdítsa a jó adóügyi kor­mányzást. A nem együttműködő orszá­gok és területek uniós jegyzékére már korábban felvett öt ország, illetve terü­let mellett mostantól a következő tíz or­szág is a jegyzékbe került: Aruba, Bar­bados, Belize, Bermuda, Dominikai Közösség, az Egyesült Arab Emírsé­gek, Fidzsi, Marshall-szigetek, Omán és Vanuatu. A következmények tekin­tetében a tagállamok megállapodtak a felsorolt országok ellen fakultatívan al­kalmazható ellenintézkedésekről, mint a fokozott felügyeletről és ellenőrzés­ről, a forrásadókról, a dokumentációra vonatkozó sajátos követelményekről és a visszaélések elleni rendelkezésekről. A nem együttműködő országok és terü­letek európai uniós jegyzékét a Tanács az elkövetkező években is rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja (a követ­kező átvilágításban Oroszország, Me­xikó és Argentína is részt vesz). Ennek során figyelembe veszi a kötelezettség­vállalások teljesítésére az országok, il­letve területek számára kitűzött határ­idők változásait, valamint a jegyzék összeállításához az EU által használt kritériumok alakulását.