EU HÍREK

/ 2019. áprilisi lapszám

Ideiglenes megállapodás az elszámolóházak szabályairól

Az EU Tanácsa és a Parlament 2019. március 13-án ideiglenes megállapo­dást kötött az egységes piacon működő elszámolóházakra vonatkozó szabályok új keretrend­szeréről, vagyis arról, hogy a jövőben hogyan tör­ténne majd az unión belüli és a harmadik ország­beli elszámolóházak felügyelete, különös tekintettel a Brexitnek az európai pénzügyi rendszerre gyakorolt várható hatásaira. Az új szabályok bevezetésére az európai piaci infrastruktúra-rendelet módosításá­val és a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Bank alapokmányának fe­lülvizsgálatával kerül majd sor. A reform célja az elszámolóházak vagy központi szerződő felek fel­ügyeletének megerősítése az európai elszámolások nö­vekvő nagyságrendjének, összetettségének és határo­kon átnyúló dimenziójának figyelembevétele érdeké­ben. A javaslat az Európai Értékpapírpiaci Hatóságon (ESMA) belül „központi szerződő feleket felügyelő bizottság” létrehozását irányozza elő, és megerősíti a harmadik országbeli elszámolóházak elismerésével és felügyeletével kapcsolatos jelenlegi rendszert is.