ELHUNYT DR. BORBÁS MÁTÉ

/ 2020. májusi lapszám

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy éle­tének 77. évében, 2020. március 29-én elhunyt Dr. Borbás Máté, Dr. Bartók Nagy András Életműdíjjal kitüntetett okle­veles könyvvizsgáló, a kamara első elnöke.

Dr. Borbás Máté közgazdászdiplomáját a Közgazdaságtudományi Egyetem iparszer­vezési szakán szerezte 1974-ben, ezt köve­tően 1979-ben szakközgazdász végzetsé­get szerzett komplex vezetési szakon, majd doktorátust 1980-ban szervezetfejlesztési témakörben, 1991-től okleveles könyvvizs­gáló. Választott könyvvizsgálóként több jelentős nagyvállalat bízta meg.

Dr. Borbás Máté az egyesület és a kamara életében kiemelkedő szerepet töltött be és aktív szerepet játszott. A kamarai törvény alapján létrejött Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakításában orosz­lánrészt vállalt. Kiváló szervezőképessége és munkabírása nélkül az új kamara szervezeti struktúrája és adminisztrá­ciója nem tudott volna létrejönni olyan zökkenőmentesen.

A Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének alelnöke 1993– 1996 között, 1997 decemberétől 1999 májusáig a Magyar Könyvvizsgálói Kamara első elnöke, 2003-tól három évig annak Minőség-ellenőrzési Bizottságának elnöki poszt­ját töltötte be.

Nevéhez fűződik a kamara történetét bemutató idősza­kos és állandó kiállítás is, valamint szerzője A könyvvizsgá­lat története Magyarországon című könyvnek. Publikációi­val is támogatta a közösséget, könyvvizsgálat és vagyonér­tékelés témakörben társszerzőként járult hozzá szakköny­vek megírásához.

Szakmai, könyvvizsgálati munkájának, közéleti és társadalmi tevékenységének elismeréseként 2007- ben dr. Borbás Máté vehette át a szakma legnívó­sabb díját, a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat.

Segítő, bölcs, higgadt véleményével, stílusával magabiztosságot kölcsönzött kollégáinak is. A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) elnökénél tett bemutatkozó látogatásunk alkalmá­val személyesen is részese lehettem annak a nyi­tottságnak, lelkesedésnek és eltökéltségének, amel­lyel kifejezte az új korszerű nemzetközi módsze­rek adaptálását és mielőbbi bevezetését a magyar könyv­vizsgálói szakmai gyakorlatba.

Szerencsés embernek mondhatta magát, hiszen a kamara és a szakmája nemcsak a foglalkozása, hanem a hobbija is volt. Rajongásig szerette családját és hármas ikerunokáit.

Dr. Borbás Mátét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara sa­ját halottjának tekinti.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!