ELHUNYT BESZEDA ISTVÁN

/ 2021. januári lapszám

 

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 71. évében, 2020. december 25-én elhunyt Beszeda István, a kamara minőség-ellenőrzési bizott­ságának tagja. Temetése 2021. január 22-én pénteken, 13.00-kor lesz a miskolci Deszka Temetőben. (Cím: 3626 Miskolc, Laborfalvi Róza utca).

A Magyar Könyvvizsgálói Ka­maráért Érdemérmet 2020-ban ítélte oda munkája elismerése­ként az elnökség, sajnos a díj át­vételére már nem volt lehetősége, a könyvvizsgálói konferencia nem lett megrendezve a koronavírus-járvány miatt.

Beszeda István a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi sza­kán szerzett okleveles üzemgaz­dász-diplomát 1980-ban. Okleve­les könyvvizsgálói végzettséget szerezett az Állami Képesítő Bizottságnál 1984-ben, majd a Nemzetközi Bankárképző Központ Budapest – CFPB Paris francia – magyar bankdiploma-képe­sítést 1995-ben szerezte. Költségvetési minősítéssel rendelkezett.

Aktív szakmai és társadalmi szerepet vállalt a Ma­gyar Könyvvizsgálói Kamara életében: 1998–2003 között az MKVK elnökségi tagjaként dolgozott, 22 évig Heves megyei küldött, 2008-tól kezdődően az MKVK minőség-ellenőrzési bizottságának tagja volt. A minőség-ellenőrzéseknél mindig kiemelten kezelte a tényállások tisztázását, munkája során folyamato­san törekedett a szakma színvonalának fenntartá­sára, valamint ennek egyik eszközeként fontosnak tartotta a szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát.

Pályáját a Miskolc megyei Város Tanácsa VB pénz­ügyi osztályán előadóként, főelőadóként kezdte 1968–1978 között. Ezt követően a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóság miskolci területi igazgatósá­gán dolgozott főrevizorként négy évig, majd a Pénz­ügyminisztérium revizori főosztá­lyán főrevizor 1985-ig. 1985-től a vállalati szférában tevékenyke­dett: az Eger-Mátravidéki Borgaz­dasági Kombinát gazdasági igaz­gatója Egerben 1992-ig, melyet a budapesti Hungarovin Borgaz­dasági és Kereskedelmi Rt. gaz­dasági igazgatói pozíciója köve­tett. 1993–1996 között visszatért Egerbe, az Agrobank Rt. területi fiókjában volt fiókigazgató. 1996-tól saját céget alapított és a B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. ügyvezetőjeként végezte könyv­vizsgálói munkáját.

Szakmájára hivatásként tekintett. Habitusával jó példával szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját jelle­mezi. Kiállt a hivatásához méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Embersé­ges és végtelenül becsületes ember volt, nyugodt és megfontolt személyisége alapján a minőség-ellenőr­zési bizottság bölcs tanácsadójává vált.

A könyvvizsgálói szakma egy nagy tudású, kiváló szakembert vesztett el személyében.

Beszeda Istvánt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a saját halottjának tekinti.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük.