Dr. Veress Attila – Dr. Siklósi Ágnes – Dr. Sisa Krisztina – Dr. Kardos Barbara – Dr. Szijártó Boglárka – Dr. Török Martina Zsófia - Példatár a pénzügyi számvitelhez

/ 2024. júniusi lapszám

PENTA UNIÓ Zrt., 2024.

 

 

A Példatár alapvetően a gazdasági felsőoktatás Pénzügyi számvitel tantárgyának/tantárgyainak és a Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés Pénzügyi számvitel követelmény moduljának gyakorlati szintű feldolgozását célozta meg. A jól átgondolt tematikához illesztett fejezetek példáit a szerzők két csoportba rendezték: megtalálhatók egyrészt a tanórai megoldásra felkínált feladatok, amelyeknek a megoldásai nincsenek közölve a Példatárban, másrészt a teljes körűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok, amelyek az önálló, „otthoni” gyakorlást segítik.

A Példatárban minden tanórai példának van egy párja a megoldott gyakorló feladatok között, így a hallgatók, képzésben résztvevők a megoldott gyakorló feladatok alapján a tanórai megoldásra felkínált feladatokat is ki tudják dolgozni.

A szerzők mindannyian a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Számvitel Tanszékének főállású oktatói és a Példatár a több éves oktatói és gyakorlati tapasztalatuk alapján készült el. A Példatárat elsősorban a vállalkozási mérlegképes könyvelő képzéshez, a közgazdasági technikumok tanulóinak és a gazdasági felsőoktatás hallgatóinak ajánlják.

A kiadvány a Példatár a számvitel alapjaihoz – Könyvviteli ismeretek és a Kidolgozott szóbeli tételek Vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítő vizsgára című kiadványokkal együtt a vállalkozói mérlegképes könyvelő képzés alapjainak számító tankönyvsorozat része.