DR. SZABÓ TIBOR - Sportolók, edzők, sportszervezők adózása

, / 2023. júniusi lapszám

Adonet.hu, 2023.

A könyv ismerteti a hivatásos sportoló, edző, sport­munkatárs, sportszakember fogalmát, bemutatja a sportolókra, edzőkre, sportszervezőkre vonatkozó foglalkozási és jövedelemadózási szabályokat, továbbá kitér a felmerülő általános forgalmi adó kérdésekre, valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájá­rulás (ekho) alkalmazására a sportfoglalkozásokban.

A kiadvány jogcímek szerint számba veszi az egyes sportolói jövedelem-típusokat. Bemutatja az igazolási, átigazolási díjak adózását a sportolónál, amely meg­határozza a kifizetői kötelezettségeket is, valamint a szponzorálási szerződések és az arculat-átviteli szerző­dések adójogi minősítését, és a sportolói élet- és baleset­biztosításokra vonatkozó adózási szabályokat. Ismerte­tésre kerülnek a sportolók kereskedelmi szerződéseiből eredő áfa kötelezett­ségek, kitérve a külföldi sportolók, edzők foglalkoztatásának és adózásának főbb szabályaira, továbbá az amatőr sportolókra vonatkozó adószabályokra is.

A könyv áttekinti továbbá a játékos ügynökök adózásának főbb szabályait, és hogy a sportolók a kereskedelmi szerződésből eredő tevékenységüket mi­lyen foglalkozási-vállalkozási szabályok szerint végezhetik. Emellett a kiad­vány kitér a sportolók, edzők, sportszervezők által is igénybe vehető szja adó­alap-kedvezményekre is.