DR. RÓTH JÓZSEF – PROF. DR. LUKÁCS JÁNOS – DR. VEIT JÓZSEF – DR. ADORJÁN CSABA - Pénzügyi számvitel feladatok (2023)

, / 2023. július-augusztusi lapszám

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., 2023.

 

A „Pénzügyi számviteli feladatok” című könyv legutóbbi kiadása 2017-ben jelent meg. Számvitel témájú könyv esetében – különösen a változásokra tekintettel – az eltelt öt év akár hosszú időnek is számíthatna, ha egyébként a számviteli szabályozásban érdemi változásokra is sor került volna. Az elmúlt időszakban azonban jellemzően csak kisebb pontosításokra, valamint a gyakorlatban felmerülő napi problémák megoldására irányuló módosításokra került sor. Voltak persze nagyobb lélegzetvételű témák is, amelyek újként kerültek be a számviteli törvénybe, de ezek jellemzően a nagyobb vállalkozásokat érintik, és nem is mindig kapcsolódnak a pénzügyi számvitel szorosan vett témáihoz.
A könyv átdolgozása során arra vállalkoztak a szerzők, hogy a lényegi módosításokat beépítsék és azokat magyarázatokkal lássák el. Ebből következően nem minden módosításra tér ki a kiadvány, mivel több téma meglehetősen sajátos területet érint.
A módosításokkal érintett területek (többek között): az egyes eszközök értékesítésénél az eddigi bruttó elszámolás helyett a nettó elszámolás; a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabályok, alapvetően a bevételek elszámolása tekintetében; a szerződés elszámolási egysége fogalom bevezetése; az időbeli elhatárolások bővülése; a saját tőkével kapcsolatos elszámolások megváltozása a Ptk. és Ctv. (Cégtörvény) módosításai kapcsán; a Cash flow-kimutatás strukturális és tartalmi változása, valamint speciális téma, az opciós díj, amelynek mérlegre, eredményre gyakorolt hatásait is tisztázza a kiadvány.