DR. ANDOR ÁGNES – TÓTH MIHÁLY - Számvitel 2023

, / 2023. július-augusztusi lapszám

Vezinfó Kft., 2023

2022-ben egy törvénymódosítással tovább pontosították a számviteli szabályrendszert leíró rendelkezéseket, amelynek során be­emelték új fejezetként a számviteli törvénybe a társaságiadó-információkat tartalmazó jelen­tésre vonatkozó előírásokat. A számviteli tör­vény módosítása e mellett gyakorlati végrehaj­tást segítő, egyértelműsítő, kiegészítő rendelke­zéseket is tartalmaz.

A szerzők a könyvet gyakorlati kézikönyv­nek szánják, amely a törvényi változások teljes körű, részletes bemutatása mellett ismerteti a változó, illetve egyes kiemelt témakörök eddigi szabályozását is.

 

A szerzők a módosításokat példákkal, részletes kontírozási lépésekkel magyarázzák el, továbbá összefoglalják a változá­sok lényegét. A kiadvány segítséget nyújt a 2023. üzleti évtől használható, ajánlott számlakeret-tükör közreadásával, valamint ezen kívül tartalmazza a 2023-tól alkalmazandó beszámolósémákat is.

A könyvet haszonnal forgathatják gyakorló számviteli szakemberek, köny­velők, tanácsadók, jogászok, könyvvizsgálók, valamint a számviteli válto­zásokkal megismerkedni kívánó hallgatók, tanulók, illetve oktatóik is.