BURJÁN ÁKOS – DR. FELLEGI MIKLÓS – DR. GALÁNTAINÉ DR. MÁTÉ ZSUZSANNA – DR. KOVÁCSNÉ DR. SIPOS ÁGNES - AdóKönyv 2023

, / 2023. július-augusztusi lapszám

Saldo Zrt., 2023.

 Az AdóKönyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésé­nél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adó­nemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevé­telek tekintetében meghatározó nagyságrendűek, így ezen témakörök – külön fejezetet alkotva és a többi adónemhez viszonyítva – részletesebb kifej­tésre kerültek. A kiadvány az egyéb adófajták és az adózást érintő jogszabályok esetében, ha nem is a teljes, de az adórendsze­rünket és annak logikáját átfogóan jellemző kép bemutatására törekszik.

 

Főbb témakörönként ismertetésre kerülnek az államháztartási és adó­zási alapok; a személyi jövedelemadózás rendszere; a magánszemély jö­vedelmét terhelő járulékok és hozzájárulások; a társasági adó rendszere; az általános forgalmi adó; a helyi és települési adók története és hatá­lyos szabályozása nemzetközi kitekintéssel; a vállalkozók egyszerűsített adózása; az egyéb adók; az illetékek, mint speciális közterhek; továbbá a szakkönyv áttekinti az adózás főbb eljárási szabályainak elméletét és gyakorlatát az Art. és az Air. alapján, valamint a nemzetközi adózást és az Európai Unió adójogát.

A könyv számos példával, ábrával egészíti ki és magyarázza az isme­retanyagot, amelyhez szervesen kapcsolódik az „Adózási feladatgyűjte­mény online példatárral” című kiadvány.