Balaton kontra olasz part – Egry József 140

/ 2023. július-augusztusi lapszám

Egry József 140 éve született, ez az egyik apropója annak, hogy 140 alkotását mutatják be Veszprémben az idén megújult Laczkó Dezső Múzeumban. A másik, hogy Európa Kulturális Fővárosa nem is lehetne az a Ba­laton festője nélkül, aki az első világhábo­rút követően Keszthelyen, majd Badacsony­ban telepedett le. A múzeum 50 Egry-ké­pet őriz, köztük olyan jelentős főműveket, mint a Szent Kristóf a Balatonnál, vagy a Szivárvány, és sok levél, fotó is van a mú­zeumi adattárban. A festő két világháború között készült, érett műveit állítják ki. Fó­kuszban most is a balatoni képek állnak, de ez alkalommal párhuzamba állítják velük az itáliai tengerparton készült alkotásokat. Erre korábban nem volt példa. Egry és fe­lesége 1929-ben közel fél évet töltött Szicí­liában, majd 1938 márciusában utaztak is­mét néhány hónapra Olaszországba.

 

Mivel Egry itá­liai képeinek zöme már az 1930-as években közvet­lenül magántulaj­donba került, a ki­állított művek egy része műgyűjtők­től kölcsönzött al­kotás. A tárlat tör­zsanyagát számos budapesti és vidéki múzeum gyűjteményében, első­sorban raktárakban őrzött mű­vek adják. A múzeum rendha­gyó kísérőprogramokkal is várja a közönséget: múzeumpedagó­giai foglalkozások, egyedi tár­latvezetések.

Az időszaki kiállításhoz a Mű­vészetek Háza kamaratárlattal kap­csolódik, ahol Egry József korai al­kotásai tekinthetők meg.