DR. SZABÓ TIBOR - Útmutató adótanácsadóknak a belső visszaélés- bejelentési rendszer létrehozásához (e-könyv)

, / 2024. januári lapszám

Adonet.hu, 2023.

 

A 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti szolgáltatóknak a törvény hatálybalépésével egyidejűleg – 2023. július 25-ig – létre kellett hozniuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerüket. Az 50 főt foglalkoztató cégeket ez a kötelezettség 2023. december 17-ig terheli.

Ez a kötelezettség Pmt-s szolgáltatóként egyaránt terheli az egyéni vállalkozókat, gazdasági társaságokat akkor is, ha önfoglalkoztatók, tehát ha alkalmazottjuk nincs. A törvény szerint ebbe a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A jogsértésnek a bejelentő munkavégzésével kapcsolatos tevékenységével összefüggésben kell lennie.

A kiadvány ismerteti a vonatkozó EU irányelvet, 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) főbb rendelkezéseit, a belső visszaélés-bejelentési rendszert, a kötelezettek körét, az adótanácsadókat terhelő megfelelési kötelezettségeket és feladatokat, a bejelentésekre vonatkozó szabályokat, és a bejelentővédelmi jogokat.