EU HÍREK

/ 2024. januári lapszám

Módosuló uniós IAS 1

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardokat és értelmezéseket (IAS/IFRS és SIC/IFRIC) tartalmazó (EU) 2023/1803 rendelet 2023. december 19-én módosult az (EU) 2023/2822 európai bizottsági rendelet elfogadásával. Az új rendelet elfogadásával az IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása nemzetközi számviteli standard módosításait hagyták jóvá.

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2020. január 23-án  tette közzé az IAS 1 standard bizonyos módosításait. A módosítások pontosítják, hogy a vállalkozásoknak hogyan kell meghatározniuk a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a bizonytalan kiegyenlítési időpontú tartozásokat és egyéb kötelezettségeket. E módosítások értelmében a tartozásokat vagy egyéb kötelezettségeket rövid lejáratúként (ténylegesen vagy potenciálisan egy éven belül kiegyenlítendőként) vagy hosszú lejáratúként kell besorolni.

Az IASB 2020. július 15-én, a Covid-világjárvánnyal összefüggésben, egy szűk körű módosítás kiadásával egy évvel elhalasztotta az IAS 1 standard 2020. január 23-án kiadott módosításainak hatálybalépését.

Az IAS 1 említett módosításainak végrehajtása során néhány érdekelt fél annak tisztázására kérte az IASB-t, hogy a vállalkozásoknak mi alapján kell rövid vagy hosszú lejáratúként besorolniuk a feltételeket (kovenánsokat) tartalmazó hitelmegállapodásokból eredő kötelezettségeket. Az IASB erre reagálva 2022. október 31-én további módosításokat adott ki az IAS 1 standardhoz. Ezek a módosítások pontosítják, hogy a vállalkozásoknak milyen tájékoztatást kell nyújtaniuk abban az esetben, ha a kiegyenlítés legalább tizenkét hónapon túlra történő elhalasztására vonatkozó joguk kovenánsoktól függ.

A módosítást a társaságoknak legkésőbb a 2024. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő első pénzügyi évük kezdetétől kell alkalmazniuk.  

A Hivatalos Lap 2023. december 20-i számában megjelent bizottsági rendelet (mellékletével együtt) magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.