EU HÍREK

/ 2024. januári lapszám

Kihirdették az ESRS-ek első csomagját

2023. december 22-én hirdették ki az Európai Bizottság 2023/2772 felhatalmazáson alapuló rendeletét a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenntarthatósági beszámolási standardok tekintetében történő kiegészítéséről. A 2023. július 31-én jóváhagyott rendelet I. és II. mellékletében az európai fenntarthatósági beszámolási standardok (a továbbiakban: ESRS-ek) azon első csoportja szerepel, amelyet a számviteli irányelv 19a. és 29a. cikkével összhangban és a 2022/2464 irányelv (a továbbiakban: CSRD) 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ütemterv szerint a fenntarthatósági jelentéstételre kötelezett társaságoknak a fenntarthatósági beszámolás során alkalmazniuk kell.

A rendelet 2023. december 25-én lépett hatályba és 2024. január 1-jétől kell alkalmazni a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre a CSRD hatálya alá tartozó társaságoknak.  

A Hivatalos Lap 2023. december 22-i számában megjelent rendelet mellékleteivel együtt magyar nyelven is elérhető a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.