HÍREK

/ 2021. áprilisi lapszám

Július 1-től megszűnik a 22 eurós áfamentességi értékhatár

A jelenlegi szabályozás szerint az Európai Unión kívülről érkező áruk 22 eurós összeghatárig vám-és áfamentesek, míg a 22 és 150 euró kö­zöttiek vámmentesek, de áfát kell fi­zetni utánuk. Július 1-től a harmadik országból (azaz az Európai Unión kí­vülről) érkező minden termék után áfát kell fizetni, függetlenül annak értéké­től. A 150 euró alatti áruk továbbra is vámmentesek maradnak, kivéve az al­koholtartalmú termékeket, a parfü­möket és a kölnivizeket, továbbá a do­hányt és a dohánytermékeket. Az Eu­rópai Unióba érkező árutartalmú kül­deményekre minden esetben vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. A 2021. július 1-jéig érvényes áfamentesség azokra a termékekre vonatkozik, ame­lyek szabad forgalomba bocsátását ed­dig az időpontig kezdeményezik a vámhatóságnál.Minden online rendelés esetén, a vámeljárás miatt az Európai Unión kí­vüli rendeléskor, különösen fontos a pontos címadatok (név, cím) mellett az elektronikus elérhetőségek (e-mail, te­lefonszám) megadása is, mert a megfe­lelő adatok birtokában a posta automa­tikusan elvégzi a vámeljárást, és a fize­tést követően a szabályok szerint kéz­besíti a küldeményt.