HÍREK

/ 2021. márciusi lapszám

Sikeres volt a PÉNZ7 rendezvény

Az idén március 1–5. között szer­vezett PÉNZ7 több mint 1000 is­kola 170 ezer diákjának részvételé­vel, illetve 12 ezer speciális tanóra keretében 700 önkéntes közremű­ködésével zajlott. Lakosságarányo­san Magyarországon az egyik leg­magasabb a diákok és az önkén­tesek részvétele a nemzetközi ese­ménysorozaton. Az órákat tartó önkéntesek között van mások mel­lett Varga Mihály pénzügyminisz­ter, valamint államtitkárok, mi­nisztériumok munkatársai, banki vezetők. A szervezők célja az, hogy már fiatalkorban megalapoz­zák a pénzügyi és gazdasági tuda­tosságot, vállalkozói kedvet.