HÍREK

/ 2021. márciusi lapszám

NAV-évértékelő: a járványhelyzetben is stabilan működik az adóhivatal

Az idén lett 10 éves a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), amely az elmúlt évtizedben jelen­tős átalakuláson ment keresztül. Az ügyfélcentrikus szemlélet térnyerése mellett a NAV fő feladata változatlan: a hivatal felelős azért, hogy az állami bevételek mintegy 95 százaléka idő­ben beérkezzen a költségvetésbe. Tavaly 15 813 milliárd forint folyt be az adó- és vámhivatalhoz, ami mintegy 94 száza­léka a kormány által még a járványhely­zet előtt tervezettnek, az idén 17 ezer milliárd forint beszedése a cél. A vállal­kozások digitalizálásában is felhajtóerő­ként működő hivatali megoldások a jár­ványhelyzetben is biztosítják a NAV sta­bil működését, ami az állami bevételek garanciája. A magyar adóhivatal nem­zetközi viszonylatban is jelentős digitá­lis fejlesztései – a gépek közötti kom­munikáció, a mesterséges intelligen­cia alkalmazása – az állampolgárok és a vállalkozások adózásának egyszerűsí­tését szolgálják. Szerepük egyrészt az, hogy megkönnyítsék az évi mintegy 25 millió adózói bevallás és kötelező adat­szolgáltatás folyamatát, másrészt va­lós idejű információkkal szolgáljanak a gazdasági eseményekről. Ugyanakkor ezek az eszközök garantálják az állam és a tisztességes vállalkozások kárára működő, súlyos gazdasági bűncselek­ményeket elkövető bűnszervezetek kiik­tatását is. Többek között ezek a témák is szóba kerültek a NAV 2021. február 18- án tartott online évértékelőjén, amelyen beszédet mondott Varga Mihály pénz­ügyminiszter és Sors László, a NAV ve­zetéséért felelős államtitkár is.