EU HÍREK

/ 2021. májusi lapszám
EU HÍREK

Uniós határozat az Egyesült Királysággal kötött megállapodásokról

Az Európai Unió Tanácsa 2021. április 29-én ha­tározatot fogadott el az EU és az Egyesült Király­ság közötti kereskedelmi és együttműködési meg­állapodás, valamint az adatbiztonsági megállapodás meg­kötéséről. A megállapodások megerősítésének folyamatá­ban az EU részéről ez képezte az utolsó lépést.

A megállapodások aláírásáról és 2021. január 1-jétől tör­ténő ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatot 2020. december 29-én fogadták el, majd 2020. december 30-án ír­ták alá. A megállapodások időben korlátozott, február vé­géig tartó ideiglenes alkalmazásról rendelkeztek, kivéve, ha a felek egy ennél későbbi időpontról állapodnak meg. Az EU–Egyesült Királyság partnerségi tanács az ideiglenes al­kalmazás 2021. április 30-ig történő meghosszabbításá­ról döntött. A Tanács 2021. február 26-án az Európai Par­lament egyetértését kérte a megállapodások megkötéséről szóló határozatához. Az Európai Parlament április 27-én egyetértését adta.

A tanácsi határozat elfogadását követően az Egyesült Ki­rályság értesítést kapott a belső uniós eljárások lezárásáról. A megállapodások 2021. május 1-jén léptek hatályba.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást, valamint az adatbiz­tonsági megállapodást, illetve a megállapodások megkö­téséről szóló határozatot az EU Hivatalos Lapjának 2021. április 30-án megjelent számában tették közzé, amely el­érhető az eur-lex.europa.eu honlapon keresztül.