Az ügyfélelégedettség a legfontosabb a számunkra - Interjú Dr. Lakrovits Elvírával

/ 2024. májusi lapszám

Akkreditált képzési helyként igyekszünk elősegíteni a szakmai utánpótlás megfelelő biztosítását. – interjú Dr. Lakrovits Elvírával a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. ügyvezetőjével.

Miért jött létre 25 évvel ezt megelőzően az Oktatási Központ? Az elmúlt években változtak-e céljaik, tevékenységi körük?

– A Kamara azért hozta létre az Oktatási Központot, mert döntéshozói fontosnak tartották, hogy az egyes pénzügyi-számviteli területeken tevékenykedők hiteles forrásból szerezhessék meg a munkájukhoz szükséges szakismereteket. Olyan képzési bázis kialakítása volt a cél, ahol a könyvvizsgálói szakma legkiválóbb szakemberei garantálják a szellemi hátteret, a minőségi oktatást a szakmát adó képzések és a továbbképzések esetében is. Erre a szakmai igényre is figyelemmel kívánták továbbá a képzést felügyelő hatóságtól, a Köztestülettől elkülöníteni a könyvvizsgálói képzés gyakorlati megvalósítását. Az alapcél az elmúlt 25 évben nem változott, de tevékenységünk az eredetinél sokkal szélesebb spektrumú valamennyi képzési területen. A munkánk elismerésének tekintjük például, hogy öt éve a Magyar Ügyvédi Kamara is ránk bízta a továbbképzési rendszerének létrehozását a képzésakkreditációs és a nyilvántartási rendszer kialakításától a távoktatási tananyagok elkészítésén át, egészen a rendszer üzemeltetéséig. A folyamatosan fejlődő kiadói üzletágunk népszerű szakkiadványokkal és a szakmai munka hatékonyságát növelő szoftverekkel, webalkalmazásokkal támogatja az ügyfeleinket. Mindemellett a Köztestület számára bizonyára az sem elhanyagolható kérdés, hogy a szakmai elhivatottságból létrehozott társaság időközben stabil, jövedelmező vállalkozássá fejlődött, ami eredményességével is hozzájárul az alapító céljainak, működési feltételeinek a biztosításához.

Fotó: Vémi Zoltán

Hogyan tudja segíteni az Oktatási Központ a Kamara, ezen keresztül a könyvvizsgálók munkáját, tevékenységét?

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy akkreditált képzési helyként igyekszünk elősegíteni a szakmai utánpótlás megfelelő biztosítását. Az utóbbi években kizárólag Oktatási Központunk bocsátott vizsgára jelölteket – az induló képzési csoportok létszáma pedig évről évre növekszik, s a 2020-ashoz képest az idei évre megduplázódott. Ezen a területen a képzési tartalmak közé frissen beiktatott „Fenntarthatósági jelentés könyvvizsgálata” modul oktatására való felkészülés jelenti most a legfontosabb feladatot. Tananyaggal támogatjuk továbbá a kompetenciavizsgára való felkészülést és számos felkészítőt is szerveztünk már a minősítővizsgákhoz is. A Kamara megbízásából 2017-től mi biztosíthatjuk a Köztestület tagjainak a távoktatási továbbképzését is, ahol évente 70-nél több tananyaggal tesszük lehetővé a könyvvizsgálói kreditpontok megszerzését. A rendszer kialakításánál egyértelmű elvárás volt a Kamara részéről azonban az is, hogy a könyvvizsgálók ezen az úton az adószakterületi, vagy az ACCA tagjaként előírt tudáskarbantartási kötelezettségüket is teljesíthessék. A pandémia hozta kihívások aztán tovább erősítették a távoktatás iránti igényt, s 2020-tól már csak ezen a rendszeren keresztül érhető el a könyvvizsgálók elsőnapi továbbképzése is, amihez csatlakozva 2023-tól a tudásmérési rendszer is megjelent.

A tagság körében népszerűek az aktuális szabályozási változásokat bemutató szakmai rendezvényeink, de szakmai kiadványaink közül is többet, így például a Számviteli esettanulmányokat, vagy a Számvitel speciális kérdéseit is hagyományosan a kezük ügyében tartanak a gyakorló könyvvizsgálók. A Metrum Referencia szoftver pedig minden esztendőben új, a szabályozási változásokhoz is igazodó funkciókkal, s egyre hatékonyabb eszköztárral támogatja a könyvvizsgálati munkát – ezzel a minőség-ellenőrzés követelményeinek való megfelelést. Az elektronikus zárást támogató programunkat, az ELZA-t több könyvelő (közöttük könyvvezetési feladatot is ellátó könyvvizsgálók) használja elégedetten. Az ő igényeikre is reagálva folyamatosan fejlesztjük a Metrum Referencia és az ELZA közötti adatkapcsolatokat. Webposta szolgáltatásunk pedig gyors és védett kommunikációt biztosít a szoftverek és a NAV számla adatbázisa között.

Az előző évben hogyan alakultak a képzéseik résztvevői létszámai, illetve miket tart a szakmai tevékenységük legfontosabb mutatószámainak?

– 2023-ban összesen 36.578-an vettek részt valamilyen képzési programunkon, ami 7 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. 15 különböző szakmai képzés közül választhatnak nálunk azok, akik új szakterületre szeretnék kiterjeszteni működésüket. 8 területen biztosítunk kreditpontos továbbképzéseket (könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői, ügyvédi, ACCA, közszolgálati), amelyekkel az érintettek minősítési szakterülettől függetlenül teljesíthetik a vonatkozó kötelezettségeiket. Kiadói üzletágunk árbevétele 2023-ban a megelőző évinek a 159 százaléka volt, ami egyértelműen mutatja, hogy nem csökken az érdeklődés a papír alapon megjelenő szakkiadványok iránt; a napi munkát támogató három szoftverünk és az előző évben kialakított új, panaszkezelési webalkalmazásunk igénybevételi mutatói pedig folyamatosan növekszenek. Ami viszont a legfontosabb, hogy a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer tanúsága szerint a képzéseink résztvevői elégedettek az általunk nyújtott szolgáltatással – az előző évben a szakmai tanulmányaikat nálunk befejezők értékelési átlaga 4,41 volt.

Fotó: Vémi Zoltán

 

Miket tart az Oktatási Központ legfontosabb erősségeinek?

– Piacképes, biztos tudással vértezzük fel a képzéseink résztvevőit a gyakorlatorientált oktatásaink során. Mindezt szakmailag felkészült, tapasztalt oktatókkal biztosítjuk.

Képzési programjaink jelentős része kényelmesen, idő- és költségtakarékosan elérhető online úton valósul meg. Felkészült munkatársaink maximálisan igyekeznek kiszolgálni az ügyfeleink igényeit. Szolgáltatásainkat versenyképes, korrekt árképzési rendszer alkalmazása mellett biztosítjuk.

Milyen módon biztosítják képzéseik magas szakmai színvonalát?

– Az oktatóink, szerzőink sok éves oktatási tapasztalattal rendelkező, gyakorló szakemberek. Sokan közülük a jogalkotási, jogalkalmazási, vállalatvezetési területen tevékenykednek.

Gondoskodunk a munkatársaink készségeinek, tudásának folyamatos karbantartásáról, a rendszeres továbbképzésükről is. Munkánkat egy, az igényeinkhez, a változó szabályozási környezethez igazodva, kifejezetten számunkra fejlesztett informatikai háttérrendszer támogatja, s ennek természetesen gondoskodunk a folyamatos fejlesztéséről, karbantartásáról is. Ahol ennek szükségét látjuk, saját szakkiadványokkal is biztosítjuk a képzési tevékenység eredményességét.

Mekkora szerepe van a digitális oktatásnak a képzéseikben?

– Digitális képzésekkel már 2013-tól rendelkezésre állunk, amelyeknek a népszerűsége a világjárványt megelőzően is egyre fokozódott, hiszen azok rugalmasan, a képzési résztvevők igényeihez igazodva, egy megfelelő internetkapcsolat mellett bárhonnan igénybevehetőek. A Covid járvány idején aztán nagyon jól jött az e területen megszerzett többéves tapasztalatunk, hogy addigra jó referenciáink voltak már a módszert illetően, mivel a pandémia gyökeresen alakította át a piaci igényeket, s felgyorsította a digitális átállást. A digitális oktatás iránti igény a járványügyi veszélyhelyzetet követően is megmaradt, szakmai képzéseinket gyakorlatilag 100 százalékban online formában tartjuk, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a konzultációs lehetőségek biztosítására, illetve a gyakorlatorientált oktatásra. A távoktatás rendszere alkalmazásának a helyességét egyébként egy, a könyvvizsgálói képzésben résztvevők körében folytatott felmérés is alátámasztja. A megkérdezettek elmondták, hogy a digitális képzést preferálják - a felmérés idején a képzését éppen megkezdő csoport 86 százaléka vélekedett ekként. Ráadásul a pandémia idején kényszerűségből tanteremből távoktatásba irányított, tehát mindkét oktatási módszert illetően tapasztalattal rendelkező csoportnál az arány még ennél is nagyobb volt, közülük 88,9 százalék igényelte a távoktatási módszerek megtartását. Különösen fontos erre vonatkozóan, hogy a távoktatási gyakorlatot a vizsgaeredményességi mutatók is visszaigazolják, ami vélhetően arra vezethető vissza, hogy a képzéseken való tényleges részvétel lehetősége ezzel a módszerrel elérhetőbbé vált.

A továbbképzések esetében tantermi és a távoktatási programokkal is rendelkezésre állunk, de a távoktatási alkalmakat nyolcszor annyian látogatják, mint a személyes részvételt igénylőket. Az online képzések tagadhatatlan előnye, hogy azokhoz gyakorlatilag bárhonnan lehet csatlakozni (ezen az úton valamennyi földrészről volt már továbbképzési résztvevőnk), s megspórolható az utazásra fordított idő, energia és persze az útiköltség is. A könyvvizsgálói képzés esetében például, ha a képzés tanóráinak időtartamához csak az Intercity vonat konkrét menetidejét adjuk hozzá, akkor egy szombathelyi képzési résztvevő esetében a képzésre fordított idő megduplázódik. A képzés anyagi terhei is kétszeresek a számára, ha a tandíjához csak a vonatközlekedés költségeit és szerény szállásdíjat számolunk hozzá.

A résztvevők rugalmasan, saját időbeosztásukhoz igazítva vehetik igénybe a távoktatási képzési szolgáltatásainkat, amelyeknél persze a tantermi képzéseknél is nagyobb a szerepe a képzési résztvevő tényleges tanulni akarásnak, a programunkra fordított, koncentrált figyelmének.

A 2024. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások következtében hatósági képzéssé alakulnak a mérlegképes könyvelői, adótanácsadói és okleveles adószakértői képzések. Mit gondol a változásról?

– Régi igényre reagálnak az új rendelkezések – az ágazatszakmai elvárásoknak való megfelelést egy hatósági képzési rendszer jobban képes biztosítani, mint a jelenlegi felnőttképzési szabályozás, ahol egészen más szakmai területekkel (pedikűröstől, a cukrászon át CNC forgácsolóig) kellett közös szabályokat kialakítania a jogalkotónak. Ez egy lehetőség a megfelelő szakmai minőség biztosítására, így számunkra is fontos a hatósági képzések minden kritériumnak megfelelő bevezetése, ami természetesen a képzési részvevőknek is biztosítékot adhat a képzés színvonalát illetően. Elengedhetetlennek tartom persze, hogy a kezdeti tapasztalatok, a jelentkezési adatok, a képzési résztvevők és az oktatásban közreműködők körében végzett felmérések, valamint a vizsgaeredmények fényében a tárca szükség szerint vizsgálja majd felül a most kialakított követelményrendszert, a képzők pedig az oktatási gyakorlatukat.

Hogyan reagálnak az ügyfélkör igényei, a jogszabályi és gazdasági környezet változásaira?

– Folyamatosan és több módszerrel igyekszünk monitorozni az ügyfélkörünk, s megbízóink igényeit. Próbáljuk aztán ehhez igazítani a szakmai kínálatunkat. Az teljesen egyértelműen látszik, hogy a friss szabályozási változások ismertetését, az új szabályrendszer megfelelő alkalmazását elősegítő programok a legnépszerűbbek. Fontos még a jó gyakorlatok közvetítése, a problémás megítélésű ügyek kezelését és a gyakorlati munkát segítő oktatási programok szerepe. A szakemberek nagyfokú leterheltség mellett is jelen levő szabálykövetési igénye adja talán a szoftvereink, illetve a kapcsolódó bemutatók, gyakorlati alkalmazást segítő klubnapok népszerűségét.

Milyen elért eredményeikre a legbüszkébb?

– Az ügyfélelégedettség a legfontosabb a számunkra. A képzésben résztvevők felénk irányuló első megkeresését persze biztosan segíti az is, hogy a nevünkben megjelenik a tulajdonos Köztestület neve, ami szakmaiságot sugároz, minőséget ígér. Másodszor azonban biztosan nem nyitnák ki pusztán ezért az ajtónkat az ügyfelek. A visszatérő képzési résztvevőkért naponta magas színvonalú szolgáltatással kell megharcolnunk, s képzéseink jóhíre az új ügyfelek megszerzését is segíti. Talán az ebbéli törekvéseink sikerét is igazolja, hogy a napokban a munkánkat Superbrands-díjjal ismerték el.

Mit tekint a következő évek legfontosabb kihívásának?

– Egyértelműen az új hatósági képzési rendszer munkánkba való bevezetését, s e keretek között is a minőségi képzések biztosítását, illetve kapcsolódóan a hatósági vizsgáztatási jogosultság megszerzését. Ezen kívül a pénzügyi-számviteli ágazat szakmái iránti érdeklődés fiatalok körében való felkeltését tartom fontos feladatnak, s ennek a könyvvizsgálói pálya esetében kiemelt a jelentősége, hiszen a szakma utánpótlásproblémákkal küzd még akkor is, ha évek óta jelentősen növekszik a könyvvizsgálói képzésbe történő beiskolázás létszáma.

Hogyan látja az Oktatási Központot 5 év múlva?

– Bízom abban, hogy akkor is piacvezető szerepben segíthetjük majd az ágazat szakmai oktatását. Hasznos képzési programokkal, szakkiadványokkal, szoftverekkel támogathatjuk a tudáskarbantartást egy olyan világban, ahol az élethosszig tartó tanulás, a folyamatos szakmai fejlődés bizony elengedhetetlen. Ehhez mindig igyekszünk megtalálni az aktuálisan új lehetőségeket, az egyre korszerűbb eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak a tartalmi és módszertani fejlődéshez is.  

Névjegy

  • Diplomáit a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, az Államigazgatási Főiskolán, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte.
  • A szakmai munkáját a versenyszektorban és ezzel párhuzamosan civil szervezeteknél kezdte meg. A piaci szereplőknél szerzett tapasztalatok birtokában 1998-tól volt a Pénzügyminisztérium Adóigazgatási Főosztályának a munkatársa, majd 2012-ig több, központi közigazgatási szervnél töltött be vezető pozíciót. Ebben az időszakban a PM mellett dolgozott az állami adóhatóságnál, a Miniszterelnöki Hivatalban és annak szakmai utódszervezeteinél, mindenütt a pénzügyek, az adóztatás, illetve a kapcsolódó oktatás kérdéseivel, valamint az igazgatás civil kapcsolataival foglalkozott. 2012-től a pénzügyi ágazati felnőttképzés területén dolgozik, 2012. november 15-étől arra kapott lehetőséget, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának ügyvezetőjeként munkatársaival a gyakorlatban is bevezethesse a korábban általa irányított minisztériumi szakterületen gondozott új képzésszakmai szabályok alkalmazását.
  • Férjével Gödön él.