EU HÍREK

/ 2021. júniusi lapszám

Kutatás és innováció globális megközelítésben

Az Európai Bizottság 2021. május 18-án közleményt fogadott el a kutatással és az in­novációval kapcsolatos globális megköze­lítésről, az Európa által a változó világban képviselt nemzetközi együttműködési stratégiáról. Ezzel az EU vezető szerepet kíván vállalni a nemzetközi kutatási és innovációs partnerségek támogatásában, és innova­tív megoldásokat szeretne nyújtani a társadalom zöl­debbé, digitálissá és egészségessé tétele érdekében.

Az új stratégia két fő célkitűzésre épül, amelyek ki­egyensúlyozott arányban állnak egymással. Először is, olyan kutatási és innovációs környezet kialakítására törekszik, amely szabályokon és értékeken alapul, va­lamint alapértelmezetten nyílt, segítve a világ tudósait és innovátorait a többoldalú partnerségek keretében történő együttműködésben és a globális kihívásokra adható válaszok megtalálásában. Másodszor, kölcsö­nösségre és egyenlő versenyfeltételek biztosítására tö­rekszik a kutatás és innováció terén folytatott nemzet­közi együttműködésben.

Elérhetőség: A kutatással és innovációval kap­csolatos globális megközelítésről szóló közlemény angol nyelven érhető el az Európai Bizottság https://ec.europa.eu honlapján keresztül.