Vigyázat! Csalók küldözgetnek leveleket a NAV nevében

/ 2018. szeptemberi lapszám

Számos jelzés érkezett az adóhivatalhoz, hogy a NAV nevé­ben csalók küldenek hamis elektronikus leveleket. Adó-vis­szatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat próbálnak megszerezni. Az illetéktelenek e-mailjei általában egy hivat­kozást is tartalmaznak, amelyre kattintva egy olyan oldal töl­tődik be, ahol az ügyfél személyes adatai mellett bankkár­tya adatokat is kérnek. A NAV soha nem kér e-mailen bank­számlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, ér­tesítési gyakorlata merőben eltér a csalók módszerétől! A hi­vatal ügyfélkapun keresztül, postán, adószámla-kivonaton ér­tesíti az adózókat, ha túlfizetésük van. Ezért nagyon fontos, hogy senki ne adja meg ilyen oldalakon az adatait!