TÁJÉKOZTATÁS

/ 2019. júniusi lapszám

A 2018. év lezárása után „A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány” kuratóriuma közzéteszi a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját.

Az alapítvány 2018-ban nem végzett for­dítási tevékenységet. Vállalkozási tevé­kenységet az alapítvány 2018-ben nem folytatott. Az alapítvány szabad pénz­eszközeit folyószámlán tartja.

Az alapítvány közhasznú jelentése a Magyar Könyvvizsgálói Kamara hon­lapján tekinthető meg.