Számos friss rendelkezés már az idén hatályos

/ 2018. szeptemberi lapszám

A július 25-én kihirdetett adóváltozásokról szóló törvény számos rendelkezése már az idén hatályba lép. Az eddig pár­huzamosan alkalmazandó vámigazgatási és eljárási bírság közül az utóbbi megszűnik, szerepét a mulasztásos jellegű vámigazgatási bírság veszi át. Tekintettel arra, hogy ezek a szabályok a kihirdetést követő 15. napon lépnek hatályba, ezért augusztus 9-től a mulasztásért, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogsértésekért már csak vámigazgatási bírságot szab ki a NAV.

A 2018. január 1-jétől megszerzett, a jogviszony megszűn­tetésével kapcsolatos jövedelmek után már nem kell 75 szá­zalékos különadót fizetni. Ha a kifizetéskor az adót levon­ták, az általános szabályok szerinti közterhek és a 75 száza­lékkal levont különadó különbözetét a kifizetőnek meg kell állapítania és a magánszemély részére vissza kell fizetnie.

A cigaretta és a fogyasztási dohány jövedéki adója 2018. szeptember 1-jétől emelkedik, de még ezzel – a dobozon­ként átlagosan harminc forinttal – sem érjük el az európai uniós minden tagállamra kötelező adóminimumot, ezért to­vábbi emelésre van szükség: 2019. január 1-jétől és 2019. jú­lius 1-jétől.

Még több cég választhatja a kisvállalati adót jövőre, ugyanis a bevételi értékhatár 500 millió forintról egymilli­árd forintra emelkedik. Azért, hogy az érintettek már 2019. január 1-jétől a teljes évre választhassák a kivát, december 1-jén lépnek hatályba a kedvező rendelkezések.